Jogi nyilatkozat

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! A tájékoztatóban meghatározott feltételek a Recorde Alapkezelő Zrt. oldalának valamennyi látogatójára kötelező érvényűek!

Szerzői jogok

A Recorde Alapkezelő Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések, bármilyen képi és szöveges anyagok és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok, valamint mindezek elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása, többszörözése, publikálása, átdolgozása – kizárólag a Recorde Alapkezelő Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Recorde Alapkezelő Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Információk

A Recorde Alapkezelő Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Recorde Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörű voltáért. A honlapon megjelenő elemzések nem minősülnek a Recorde Alapkezelő Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy ajánlásának. Az itt megjelenő elemzésekben szereplő információkra alapozott üzleti döntésért a Recorde Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek. A Recorde Alapkezelő Zrt. által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit a Recorde Alapkezelő Zrt. Hirdetményei tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a honlapon, illetve a Recorde Alapkezelő Zrt. ügyfélszolgálatán.

Személyes adatok és értékpapírtitok kezelése

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére a Recorde Alapkezelő Zrt-vel vagy valamely leányvállalatával, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. A Recorde Alapkezelő Zrt. kijelenti, hogy a személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

A Recorde Alapkezelő Zrt. továbbá a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvényben (Kbftv.) meghatározott értékpapírtitokra vonatkozó előírások szerint kezeli az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást.

Az Internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet. A Recorde Alapkezelő Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlappal, valamint annak használatával vagy használatra képtelen állapotával kapcsolatban, annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus, továbbá más hasonló ok által okozottan származnak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Recorde Alapkezelő Zrt. oldaláról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Recorde Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Recorde Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy weblap elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

A Recorde Alapkezelő Zrt. jelenléte a közösségi médiában

A Recorde Alapkezelő Zrt. több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Twitter, stb.) rendelkezhet saját profillal, melyen bejegyzéseket tehet közzé. Felhívjuk a figyelmet, hogy a közösségi oldalakon olvasható információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek megbízás megadására vonatkozó felhívásnak. A közösségi oldalakon található bejegyzések olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaznak, amelyeket a bejegyzések készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban a Recorde Alapkezelő Zrt., illetve a bejegyzések készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik. A Recorde Alapkezelő Zrt. munkatársai a bejegyzésekben szereplő értékpapírokban és más eszközökben pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek bármikor megváltozhatnak. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. Felhívjuk figyelmét a bejegyzésekben foglalt információk és más forrásokból származó egyéb információk egybevetésének esetleges 5 szükségességére. A Recorde Alapkezelő Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a bejegyzésekben szereplő információkon alapuló döntésből eredő esetleges károkért. A bejegyzések a Recorde Alapkezelő Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonai, jogi védettség alatt állnak; kizárólag a Recorde Alapkezelő Zrt. kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatóak át, illetve tehetőek hozzáférhetővé harmadik személy részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Recorde Alapkezelő Zrt. oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Recorde Alapkezelő Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel, illetve jogsértésre gyanút adó magatartással szemben fellép.

A Recorde Alapkezelő Zrt. fenntartja a jogot, hogy a közösségi oldalakon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy a közösségi profiljának elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. A közösségi oldalakon közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra vonatkozó, fenti jogi nyilatkozat érvényes.

Cookie-k használata

A Recorde Alapkezelő Zrt. a weboldalain ún. cookie-kat (azaz „sütiket”) alkalmaz, amelynek célja a weboldal könnyebb használhatósága, testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése. A cookie egy rövid szöveges fálj, amelyet a rendszer a weboldal megnyitása során a könyvtárrendszerébe küld. Ezen file-okat a rendszer az Ön gépén tárolja és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a weboldal felismerje az adott felhasználói eszközt és információt tároljon el a felhasználó böngészési szokásairól. A cookie-kat Ön a saját számítógépén törölheti, továbbá böngészőjét is beállíthatja úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ez utóbbi esetben kérjük vegye figyelembe, hogy cookie engedélyezése nélkül az adott weboldal működése nem biztos, hogy teljes értékű. A Recorde Alapkezelő Zrt. által alkalmazott cookie-k segítségével az egyes hirdetési rendszerek megjeleníthetik Önnek a Recorde Alapkezelő Zrt. hirdetéseit más olyan weboldalakon, amelyre Ön ellátogat. Ennek során a Recorde Alapkezelő Zrt. semmilyen információt nem kap Önről, illetőleg arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg. Célja kizárólag az, hogy a Recorde Alapkezelő Zrt. oldalát meglátogató személy a későbbiekben is találkozhasson hirdetéseinkkel. Ezen funkció természetesen letiltható a kezelési beállításokon keresztül a számítógépén. Ön a Recorde Alapkezelő Zrt. weboldalának használatával hozzájárul e cookie-k használatához, amelyet természetesen – a fentiek alapján – le is tilthat. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, azonban a Recorde Alapkezelő Zrt. szolgáltatásai színvonalának növeléséhez szükségesek lehetnek.

A Concorde Csoport további tagjai: